گفت: فاطــمیه سال بعد من نیستیم!

می‌خواهیم بگوییم ای سردار دل‌ها و ای پرچمدار فاطمی تباران؛
فاطمیه امسال زنده تر از همیشه، در کنارمان هستی …

بخش‌های مسابقه

✅زیارت به نیابت از سردار فاطمی
( قرائت زیارت‌نامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به نیابت از حاج قاسم سلیمانی و ارسال فیلم، صوت و عکس)

حفظ زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها
( مسابقه حفظ زیارتنامه کوتاه حضرت زهرا سلام الله علیها و اهدای ثواب آن به حاج قاسم سلیمانی)

جواب نامه‌های سردار
(دلگویه هایی در پاسخ به بندهایی از وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی )

✅ بخش ویژه کودکان فاطمی
( مسابقه ای روزانه برای کودکان فاطمی در قالب های متنوع و جذاب)