مسابقه حدیث کرامت

 با شرکت در مسابقه حدیث کرامت  که برای تمام اعضای خانواده ایرانی طراحی شده ، برنده صدها هدیه متبرک آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام شوید.

بخش کودک

مسابقه بچه‌های بهشت:

مسابقه بچه‌های بهشت ویژه کودکان ۷ تا ۱۲ سال می باشد بعد از مطالعه داستان زندگی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، در آزمون شرکت کنید تا برنده صدها هدیه ارزشمند شوید.
از لینک زیر فایل داستان را دانلود کنید.

بخش نوجوان

مسابقه کتابخوانی کرامت:

مسابقه کتابخوانی کرامت ویژه ۱۲ تا ۱۸ سال می‌باشد بعد از مطالعه داستان زندگی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، در آزمون شرکت کنید تا برنده صدها هدیه ارزشمند شوید.
از لینک زیر فایل داستان را دانلود کنید.

بخش عمومی

مسابقه داستانک:

مسابقه داستانک بعد از مطالعه داستانک‌های جذاب موجود در کتابچه زیر در آزمون شرکت کنید و برنده صدها هدیه ارزنده شوید.