۱. شعر کلاسیک (غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، دوبیتی و…)
۲.شعر نو (نیمایی، آزاد، هایکو، سه‌گانی و…)
۳. شعر کودک و نوجوان
۴. ترانه و سرود