محورهای جشنواره

فدای دخترم

مسابقه حدیث کرامت

آذین‌بندی

جهت ثبت نام و دریافت کد اختصاصی کانون ها و تشکل ها اینجا کلیک کنید.